ข่าวประชาสัมพันธ์กำหนดการลงทะเบียนชุมนุม ปีการศึกษา 2564

โปรดอ่าน ข้อปฏิบัติในการลงทะเบียนชุมนุม
1. การลงทะเบียนกิจกรรมสามารถลงทะเบียนผ่านโทรศัพท์ Smartphone ได้ หรือเว็บไซต์เข้าที่ ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
2. นักเรียน 1 คน  มีสิทธิ์เลือกลงทะเบียนได้ 1 ชุมนุมเท่านั้น และลงทะเบียนได้ครั้งเดียว ไม่สามารถย้ายชุมนุมได้
3. ให้นักเรียนลงทะเบียนชุมนุมได้ตั้งแต่ วันที่ 22 มิถุนายน 2564  (ระบบปิดสมัครในวันที่ 30 
มิถุนายน 64 เวลา 18.00 น.)

4. นักเรียนห้องเรียนพิเศษ ให้เลือกชุมนุมที่ทางโรงเรียนกำหนดไว้ให้เท่านั้น !!

5. สำหรับนักศึกษาวิชาทหาร ให้ลง กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร เท่านั้น

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

การเลือกชุมนุมนักเรียน ชั้น ม.1-6 ให้ปฏิบัติดังนี้

รหัสผู้ใช้   :รหัสประจำตัวนักเรียน 5 หลัก                                     
รหัสผ่าน   :
รหัสประจำตัวนักเรียน 5 หลัก

ตัวอย่าง :
ชื่อ   :  เด็กชายใจกล้า  เด็กดีไทย
ผู้ใช้ :  11220 (เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก)
รหัสผ่าน :  11220 (
เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6.การเลือกกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ชั้น ม.1-3 ให้ปฏิบัติดังนี้

รหัสผู้ใช้   :Aรหัสประจำตัวนักเรียน หลัก                                     
รหัสผ่าน   :A
รหัสประจำตัวนักเรียน 5 หลัก

ตัวอย่าง :
ชื่อ   :  เด็กชายใจกล้า  เด็กดีไทย
ผู้ใช้ :  A11220 (เลขประจำตัวนักเรียน หลัก)
รหัสผ่าน :  A11220 (
เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. กรณีลงทะเบียนไม่ได้และต้องไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงกิจกรรมชุมนุม ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบ งานกิจกรรมชุมนุม
  ครูเนตรชนก ศรีโท     ผู้ดูแลระบบกิจกรรมชุมนุม   Line ID : themega_net   

(ติดต่อทางไลน์จะสะดวกที่สุด ฝากข้อความหรือแค็บหน้าจอปัญหาทิ้งไว้ งดติดต่อโทรศัพท์)